CA ES
COMPARAR LLUM GAS
Contractar LLUM GAS
Àrea client LLUM GAS Pagos online

La teva factura

factura d’EXEMPLE

A Dades de la factura elèctrica

Import de la factura: preu total de la factura. Inclou tots els conceptes que es detallen en la teva factura.
Número de factura: número establert quan es realitza la facturació. Serveix per identificar la factura. Cada factura porta assignat un codi diferent únic.
Data de la factura: data en la qual s'emet la factura.
Període de consum: indica les dates corresponents a l'inici i fi del període facturat.
Data de càrrec: indica la data en la qual l'import de la factura serà carregat al compte del client.

B Resum de la factura

És el resum dels conceptes cobrats a la factura.
Import total de la factura: preu total de la factura. Inclou tots els conceptes que es detallen a la teva factura.

C Forma de pagament

En aquesta secció hi trobem el mètode de pagament acordat el compte bancari en què es domicilien els pagaments.
Els últims dígits del codi del compte bancari s'oculten per tal d’assegurar la confidencialitat de les teves dades bancàries.

D Evolució del consum

Es mostra una representació gràfica de l'històric de consum d'energia dels últims 12 mesos.

E Atenció al client i avaries

Apareixen els telèfons d'informació en cas de dubtes o avaries, així com la direcció web de la nostra companyia.

F Dades del contracte i dades del subministrament

Apartat on trobarem les dades referents al titular del contracte i al seu domicili fiscal.
A dades del subministrament hi trobarem la direcció del punt de subministrament, la tarifa d'accés, la data de finalització del contracte, el número de comptador del nostre subministrament, la referència del contracte amb la distribuïdora, la potència contractada i el codi CUPS (aquest codi identifica el punt de subministrament en relació amb qualsevol empresa distribuïdora o comercialitzadora).

G Dades de consum

Es detallen les lectures anteriors i actuals del comptador, així com les dates corresponents. Restant a lectura actual la lectura anterior s'obté el consum (en kWh) realitzat durant el període reflectit en la factura.
Maxímetre: és l'indicador que assenyala la potència màxima demandada en un període determinat.

H Detall de la factura

Terme de potència: és el resultat de multiplicar la potència facturada en cada període pel nombre de dies del període de facturació per l'import d'un terme fix (acordat en el contracte).
Terme d'energia: és l'import del consum d'energia que ha realitzat durant el període facturat. S'obté multiplicant el consum d'aquest període (en kWh) pel preu del kWh (acordat en el contracte).
Energia reactiva: és l’ energia que alguns equips generen mentre estan en funcionament, aquesta energia, però, no és útil per al seu funcionament i perjudica el sistema elèctric. És per això que el regulador del sistema fixa un cost de penalització. Si aquesta energia reactiva és elevada, suposarà un sobrecost a la factura. En l'actualitat només es mesura en els contractes amb tarifa 3.0, 3.1, i 6.1.
Impost electricitat: és un impost regulat per l'agència tributària. Es calcula aplicant un percentatge de 4,864% a la suma dels termes de potència i d'energia i multiplicant-lo per una quantitat fixa de 1,05113.
Lloguer d’equips de la distribuïdora: és el preu que cobra la distribuïdora si el client no és propietari del comptador. Es calcula multiplicant el nombre de dies del període de facturació pel preu del lloguer del comptador. Si el comptador és propietat del client aquest import no es cobra. El seu preu està regulat per l'administració pública.
Subtotal de la factura: és la suma de tots els conceptes anteriors. Abans d'aplicar l’IVA.
IVA: Impost sobre el Valor Afegit. S'aplica el tipus vigent sobre la suma dels conceptes anteriors.
Import total de la factura: import total de la factura a pagar.

contactar per a més info

Abans de començar…

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar”.

ACCEPTAR I CONTINUAR Configurar cookies

Calcula el teu estalvi

Compara la teva factura de llum i descobreix l’estalvi que pots aconseguir.
Només necessites el teu número de CUPS On el puc trobar?

-15%    95€ any d'estalvi

Aquest és el teu estalvi.

Contracta en 3 senzills passos la teva energia amb nosaltres,
i comença a estalviar!

Aquesta comparativa és orientativa, basada sobre els preus reals de comercialitzadors actuals.

Calcula el teu estalvi

Compara la teva factura de gas i descobreix l’estalvi que pots aconseguir.
Només necessites el teu número de CUPS On el puc trobar?

-15%    95€ any d'estalvi

Consum anual previst de kW

Aquest és el teu estalvi.

Si vols una tarifa constant el teu preu final seria: *

0€ /mes

*La forma de pagament de les factures serà mitjançant 12 quotes mensuals de mateix import més una tretzena quota que regularitza la facturació anual, a l'alça o a la baixa

Contracta en 3 senzills passos la teva energia amb nosaltres,
i comença a estalviar!

Aquesta comparativa és orientativa, basada sobre els preus reals de comercialitzadors actuals.

Calcula la teva quota constant

Calcularem la teva quota mensual personalitzada i el millor preu en base al consum de l'últim any. Només necessitem el teu número CUPS. On el pots trobar?

0€ /mes

Consum anual previst de kW

Aquesta serà la teva quota constant*

Contracta els nostres serveis en 3 senzills passos. Comença a estalviar amb el nostre servei d’energia gas.

*Es farà una regularització anual de contracte segons el consum final. Si el consum es inferior a l’estimació es reemborsarà la diferència, si no, se n’abonarà la diferència.