CA ES
COMPARAR LLUM GAS
Contractar LLUM GAS

La teva factura

factura d’EXEMPLE (llum)

A Dades de la factura

Dades Fiscals: dades referents al titular del contracte i al seu domicili fiscal.
Dades de Facturació: número i data de la factura, data de càrrec, període de consum i forma de pagament.
Dades Subministrament: s'hi mostra el CUPS (número d’identificació del punt del subministrament), la direcció del punt de subministrament, la tarifa d'accés, la data de finalització del contracte, el número de comptador, la referència del contracte amb la comercialitzadora i la potència contractada.

B Resum factura

Resum dels conceptes cobrats a la factura.
Import total de la factura: preu total de la factura. Inclou tots els conceptes que es detallen a l'apartat G (DETALL DE LA FACTURA).

C Informació i historial de consum

Es mostra una representació gràfica de l'històric de consum d'energia dels últims 12 mesos, així com les potències màximes demandades l'últim any.

D Lectures

Es detallen les lectures anteriors i actuals del comptador per períodes, així com les corresponents dates. Al restar la lectura actual menys l’anterior, s’obté el consum realitzat en el període recollit en la factura.
Maxímetre: indicador que senyala la potència màxima demandada en un període determinat, que sobrepassa la potència contractada (si s’escau).

E Destí de l'import de la factura

Desglossament de l’import total de la factura, és a dir, els € que es destinen a cada concepte (impostos, lloguer del comptador, energia...)

F Informació distribuidora i reclamacions

Telèfons d’avaries de la distribuïdora elèctrica i també número de contracte de la distribuïdora.

G Detall de la factura

Terme de potència: cost de la potència contractada.
Terme d'energia: cost de l’energia consumida.
Impost elecricitat: impost regulat per l'Agència Tributària.
Lloguer d’equips de la distribuïdora: preu que cobra la distribuïdora si el client no és propietari del comptador.
Base Imposable: suma de tots els conceptes anteriors abans d'aplicar l’IVA.
IVA: Impost sobre el Valor Afegit.
Import total de la factura: import total de la factura a pagar.

contactar per a més info

Calcula la teva quota constant

Calcularem la teva quota mensual personalitzada i el millor preu en base al consum de l'últim any. Només necessitem el teu número CUPS. On el pots trobar?

* Camps obligatoris

0€ /mes

Consum anual previst de kW

Aquesta serà la teva quota constant*

Contracta els nostres serveis en 3 senzills passos. Comença a estalviar amb el nostre servei d’energia gas.

*Es farà una regularització anual de contracte segons el consum final. Si el consum es inferior a l’estimació es reemborsarà la diferència, si no, se n’abonarà la diferència.

Gracias por confiar en Energía Nufri

Nuestro equipo se pondra en contacto contigo lo antes posible

Necessites Ajuda?
T'ajudem? Truca'ns gratis al: 900 103 018 Horari d'atenció comercial:
L-V 9:00 a 18:00
T'ajudem a contractar? Deixa'ns el teu número i et truquem gratis: